+48 603 093 434
biuro@geoeko.pl
60-665 Poznań
os. Winiary 9/19

Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Ochrona środowiska stanowi obecnie jedną z najważniejszych dziedzin życia. Dążąc w tym kierunku Firma GEOEKO świadczy usługi doradcze dla sektora biznesowego i samorządowego. Pomagamy przy przygotowaniu wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym sporządzamy karty informacyjne przedsięwzięcia  i raporty o oddziaływaniu na środowisko. Oferta nasza obejmuje również  pomoc w zakresie sporządzania  wniosków o pozwolenie zintegrowane […]

Read More »

ekologia-jezioro-natura-2000

Nasza specjalność

raporty o oddziaływaniu na środowisko karty informacyjne przedsięwzięcia; przeglądy ekologiczne; prognozy oddziaływania na środowisko; obszar NATURA 2000; inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze; postępowania odwoławcze; analizy porealizacyjne; wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów, na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów, na usunięcie drzew lub krzewów; zgłoszenia instalacji; operaty wodnoprawne; dokumentacje  hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie; projekty monitoringu wód podziemnych; Programy Ochrony Środowiska; Programy Gospodarki Niskoemisyjnej; szkolenia z tematyki ochrony środowiska

Read More »