Nasza specjalność

ekologia-jezioro-natura-2000

raporty o oddziaływaniu na środowisko karty informacyjne przedsięwzięcia; przeglądy ekologiczne; prognozy oddziaływania na środowisko; obszar NATURA 2000; inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze; postępowania odwoławcze; analizy porealizacyjne; wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów, na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów, na usunięcie drzew lub krzewów; zgłoszenia instalacji; operaty wodnoprawne; dokumentacje  hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie; projekty monitoringu wód podziemnych; Programy Ochrony Środowiska; Programy Gospodarki Niskoemisyjnej; szkolenia z tematyki ochrony środowiska