+48 603 093 434
biuro@geoeko.pl
60-665 Poznań
os. Winiary 9/19

Oferta

Oferując pomoc w uzyskaniu wszelkiego rodzaju decyzji administracyjnych i pozwoleń w zakresie ochrony środowiska opracowujemy między innymi:

 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięcia
 • przeglądy ekologiczne
 • prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania
 • karty informacyjne i raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000
 • audyty krajobrazowe
 • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
 • postępowania odwoławcze
 • analizy porealizacyjne
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • wnioski o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów
 • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów
 • zgłoszenia instalacji
 • operaty wodnoprawne
 • dokumentacje  hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie
 • projekty monitoringu wód podziemnych
 • wnioski na usunięcie drzew lub krzewów
 • prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania
 • programy Ochrony Środowiska
 • programy Gospodarki Niskoemisyjnej
 • szkolenia z tematyki ochrony środowiska, w tym na indywidualne  zamówienie
 • usługi geodezyjne, w tym geodezyjna obsługa inwestycji

Zapraszamy do współpracy